Projekty unijne
   
Projekty unijne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Jara   
poniedziałek, 16 lutego 2009 12:56

Pozyskane środki pozabudżetowe na ustawową działalność gminy w wyniku udziału w konkursach grantowych i unijnych w 2008 - 2009 r

I. Środki pozyskane bezpośrednio przez Gminę Niemcza:

 

1.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w Gminie Niemcza” w ramach kuratoryjnego konkursu - aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – Kuratorium Dolnośląskie

98.300,00

2.

Program „Uczeń na wsi” – zakup autobusu dla dzieci z PFRON

135.000,00

3.

„Wioska internetowa „ kształcenie na odległość na terenach wiejskich - MEN

100.000,00

4.

„Centra kształcenia na odległość na wsiach” - MEN

60 000,00

5.

„Mała odnowa wsi”- konkurs budżet Urzędu Marszałkowskiego – remont świetlicy i toalet w Wilkowie Wielkim

25000,00

6.

Usuwanie szkód losowych w ramach 0,6 % rezerwy budżetowej - Ministerstwo Edukacji Narodowej

18 050,74

7.

Usuwanie szkód losowych w ramach 0,6 % rezerwy budżetowej - Ministerstwo Edukacji Narodowej

45 000,00

8.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niemczy wraz z termomodernizacją i dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych” z Regionalny Program Operacyjny WD „Edukacja” RPO – środki UE

2 811 965,80

9.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion – Program Innowacyjna Gospodarka – środki UE

1 169 345,00

10.

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wilków Wielki wraz z przyłączami – budżet Województwa Dolnośląskiego UMWD

442 858,00

11

Remont świetlicy wiejskiej w Gilowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW – środki UE

80 281,00

12

Budowa placu zabaw w Wilkowie Wielkim z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”- budżet Województwa Dolnośląskiego UMWD

32 145,78

13.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gilowie z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi - budżet Województwa Dolnośląskiego UMWD

17 550,00

14.

Radosna szkoła – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowe - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół

25 000,00

15.

„Orlik 2012” –budowa boiska wielofunkcyjnego w Niemczy z Ministerstwa Sportu, budżetu Urzędu Marszałkowskiego

666 000,00

15

Budowa wodociągu w miejscowości Gilów do miejscowości Gola Dzierżoniowska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW środki UE

1 335 643,00

16

„Odbudowa drogi transportu rolnego nr 186 Gmina Niemcza, obręb Przerzeczyn Zdój” o długości 0,480 km - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego

48 000,00

17

„Remont drogi transportu rolnego położonej w miejscowości Wilków Wielki działki nr 126 i 313, obręb Wilków Wielki” o długości 0,751 km - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego

108 144,00

18

Budowa drogi Gilów – Kośmin – dł. 450 m – MSWiA – usuwanie klęsk żywiołowych

111 800,00

19

Budowa drogi w Podlesiu –dł. 244 m - MSWiA – usuwanie klęsk żywiołowych

89 394,00

20

Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej – dł. 400 m – Agencja Nieruchomości Rolnej

273 632,00

21

Radosna szkoła – Budowa placów zabaw przy szkołach w gminie Niemcza

Ministerstwo Edukacji Narodowej

250 000,00

22

Przebudowa nawierzchni rynku w Niemczy w części dotyczącej małej architektury i zieleni – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś.4 Leader – środki UE

104 863,00

23

Projekt „Nasza szansa na równe szanse” w ramach kuratoryjnego konkursu wyrównywania szans edukacyjnych – Kuratorium Dolnośląskie

194.850,00

2007 r

24

Program na Rzecz Społeczności romskiej w Polsce – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

15.000,00

2007 r

25

Pilotażowy Program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie PFRON

16. 400,00

2007 r

26

Program na Rzecz Społeczności romskiej w Polsce – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 000,00

2009 r

27

„Szkoła myśląca o każdym – SMOK” – budżet UMWD

91.191,00

2007 r

Ogółem

8 375 413,32

 

RAZEM 8 375 413,32

 

Poprawiony: czwartek, 27 maja 2010 08:23