Segregacja odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Borzestowski   
poniedziałek, 11 maja 2009 06:23

Gospodarka odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Niemcza

Od lipca 2013 r. odbiór i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest obowiązkiem lokalnych samorządów. Miasto Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów oraz Miasto i Gmina Niemcza realizują to zadanie wspólnie w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7.

W związku z powyższym nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów pełni Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-50-02, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Niemcza dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. nieruchomości, na których prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów z wybranym przez siebie przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w tym zakresie.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Niemcza na lata 2015-2018, firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 83 65 350, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, w pokoju nr 204, II piętro (czynny w godz. 7:30 – 15:30) lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Wzór deklaracji oraz szczegółowe informacje w sprawie sposobu składania deklaracji znajdują się na str. internetowej ZGPD7

W przypadku zamieszkania w nieruchomości mieszkańca lub zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz sposób uiszczania opłaty

Od 1 lutego 2015 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty od mieszkańca na miesiąc wyniesie 12,00 zł w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, 15,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualne numery rachunków bankowych, nadawane właścicielom nieruchomości przez Związek Gmin.

Opłatę należy wnosić co dwa miesiące, w terminie do 20-go dnia każdego drugiego miesiąca.


Segregacja odpadów

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w Niemczy na dwa sposoby.

Systemem workowym na terenach o zabudowie jednorodzinnej.
W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 7:00 w dniu zbiórki. Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" są odbierane raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 08 września

  • 13 października

  • 10 listopada

  • 08 grudnia

Systemem pojemnikowym na terenach o zabudowie wielorodzinnej.
Posegregowane odpady są zbierane w ogólnie dostępnych pojemnikach (gniazda segregacyjne). Odpady należy segregować zgodnie z informacjami na pojemnikach. W pojemnikach do segregacji oraz przy nich
nie należy pozostawiać odpadów wielkogabarytowych, zielonych lub niebezpiecznych – należy je dostarczyć do PSZOK.

Wykaz gniazd segregacyjnych na terenie miasta i gminy Niemcza (link)

Segregacji podlegają: opakowania z tworzyw sztucznych i kartoniki po napojach, papier i tekturę, butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego oraz butelki i słoiki ze szkła kolorowego. O tym jak segregować odpady przeczytaj na stronie ZGPD7

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie Związku Gmin.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i ZSEE w 2016 r.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbędzie się:
20 października 2016r.
Odpady takie jak: telewizory, monitory, komputery, drukarki, sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka) meble (szafy, wersalki, krzesła), dywany, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów należy wystawić przed posesją, w miejscach widocznych i dostępnych dla firmy zbierającej ww. odpady, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiórki.


PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Odpady problemowe i niebezpieczne można bezpłatnie dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 3a – 3b w Niemczy (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Niemczy), czynnego w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

odpady zielone - w ilości nieprzekraczającej 300 litrów / nieruchomość / tydzień,
odpady ulegające biodegradacji - kuchenne - w każdej ilości,metale - w każdej ilości,
przeterminowane leki - w każdej ilości,
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne,
farby, rozpuszczalniki - w każdej ilości,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,
zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,
meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień,
zużyte opony - w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk,
odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) - w ilości nieprzekraczającej 300 kg / nieruchomość / tydzień.

Poprawiony: czwartek, 18 sierpnia 2016 09:48