Burmistrz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Borzestowski   
sobota, 31 stycznia 2015 00:38


grzegorz_kosowsk

Burmistrz Niemczy VII kadencji

2015-2019

Grzegorz Kosowski

Grzegorz Kosowski urodził się w 1962 roku w Bielawie. Dzieciństwo i okres szkolny spędził w Pieszycach, gdzie w 1976 ukończył Szkołę Podstawową, a w 1981 roku Państwowe Technikum Rolnicze. Jest absolwentem Akademii Rolniczej.  W 1996 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Od 1994 r., kiedy po raz pierwszy został wybranym radnym (wtedy najmłodszym), związany cały czas z samorządem terytorialnym Gminy Niemcza. Obecnie po raz trzeci sprawuje urząd Burmistrza w Gminie Niemcza.



Burmistrz (ze średniowiecznego niem. Bur(g)mīster - mistrz grodu) to, zazwyczaj obieralny, przewodniczący zarządu/magistratu gminy miejskiej.

W Polsce urząd ten pojawił się w XIII wieku, wraz z rozwojem samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym rady miejskiej, wybieranym zwykle co kwartał spośród rajców. W XIX wieku nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od funkcji przewodniczącego rady miejskiej.

Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy (wójt) gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane.